mayang mengurai

Maksud: Rambut ikal yang elok

berkongsi