mati-matian

Maksud: Bersungguh-sungguh dalam membuat sesuatu kerja.

berkongsi