melepaskan batuk di tangga

Maksud: Melakukan sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh

berkongsi