memakan hendak lemang, membeli hendak pelo

Maksud: Inginkan barang yang elok tetapi enggan membayar harga yang sepatutnya

berkongsi