memanjat bersengkelit

Maksud: Sesuatu yang sudah menjadi adat (kebiasaan)

berkongsi