memasang lukah di penggentingan

Maksud: Mencari keuntungan dari kesempitan (kesukaran) orang

berkongsi