memasang jerat

Maksud: Melakukan tipu-helah

berkongsi