ukur baju di badan sendiri

Maksud: Tiap-tiap pekerjaan itu hendaklah dipilih sesuai dengan kebolehan kita.

berkongsi