memasukkan minyak tahah

Maksud: Menghasut

berkongsi