mematangkan rundingan

Maksud: Menyelesaikan

berkongsi