membaharui tekad

Maksud: Membaharui kebulatan hati

berkongsi