membawa jalan

Maksud: Menunjukkan atau memulakan sesuatu pekerjaan

berkongsi