membawa hati

Maksud: Meninggalkan sesebuah tempat kerana kecewa.

berkongsi