membekali budak lari

Maksud: Dua kali rugi

berkongsi