memberi barang kepada tangan kera

Maksud: Mempertanggungjawabkan sesuatu pekerjaan kepada orang yang tidak dapat mengerjakannya (mempercayai orang yang tidak patut dipercayai)

berkongsi