memberi garam kepada laut

Maksud: Menolong orang yang tidak perlukan pertolongan; berbudi kepada orang kaya

berkongsi