membuang malu

Maksud: Mengkhatankan anak

berkongsi