membuhul jangan membuku, mengulas jangan mengesan

Maksud: Merahsiakan sesuatu hendaklah sempurna

berkongsi