memegang erat, menggenggam teguh

Maksud: Pendirian yang tetap

berkongsi