menabur benih di tanah yang subur

Maksud: Berbuat baik kepada orang yang tahu membalas budi

berkongsi