menakik darah di batu

Maksud: Meminta pertolongan kepada orang yang tidak mampu

berkongsi