menaikkan darah

Maksud: Menyebabkan kemarahan

berkongsi