menangis daun bangun-bangun hendak sama dengan hilir air

Maksud: Perbuatan yang sia-sia hendak menyamai orang lain yang lebih daripadanya

berkongsi