menangkap angin

Maksud: Melakukan sesuatu yang sesia

berkongsi