menari di ladang orang

Maksud: Bersenang-senang memakai harta orang atau bersenang-senang di rumah orang

berkongsi