menari yang tak pandai, dikatakan lantai nan terjungkat

Maksud: Sebab tidak tahu membuat sesuatu pekerjaan, dikatakan perkakas yang salah atau tidak cukup

berkongsi