menaruh fikiran

Maksud: Memberi perhatian

berkongsi