menaruh hati

Maksud: Menyimpan perasaan suka

berkongsi