mencari jalan

Maksud: Berikhtiar menyelesaikan sesuatu perkara.

berkongsi