mencencang berlandasan, melompat bersetumpu

Maksud: Jika hendak melakukan sesuatu hendaklah disediakan segala alat syaratnya

berkongsi