mencencang berlandasan, melompat bersetumpu, menjunjung bersenggulung

Maksud: Jika hendak mengerjakan sesuatu sediakanlah segala alat dan syaratnya dahulu

berkongsi