mendapat sama berlaba, kehilangan sama merugi

Maksud: Hidup yang seia sekata

berkongsi