mendapati tanah tersirah

Maksud: Mendapati mayat sudah dikuburkan

berkongsi