menegakkan benang basah

Maksud: Mengerjakan pekerjaan yang mustahil berhasil

berkongsi