menegakkan benang yang basah

Maksud: Mencuba menegakkan sesuatu yang mustahil.

berkongsi