mengadu kucing dengan babi

Maksud: Bermain ceki

berkongsi