mengasah bakat

Maksud: Memupuk dan mengembangkan bakat.

berkongsi