mengaut keuntungan

Maksud: Mengambil keuntungan yang lumayan

berkongsi