mengayuh sambil bertimba

Maksud: Dapat menyelesaikan dua tiga pekerjaan serentak

berkongsi