mengayuh sambil bertimba ke hilir

Maksud: Dapat menyelesaikan dua tiga pekerjaan serentak

berkongsi