mengejar kedudukan

Maksud: Berusaha dengan tipu daya untuk mendapatkan pangkat yang lebih tinggi