mengegongkan gong pesuk

Maksud: Memegahkan kemuliaan (kekayaan dan lain-lain) yang telah tidak ada lagi