mengeluarkan kepandaian

Maksud: Menunjukkan kebolehan

berkongsi