mengerami telur orang

Maksud: Mengahwini perempuan yang telah mengandung

berkongsi