mengerat lidah

Maksud: Menyampuk percakapan orang

berkongsi