menggali lubang, menutup lubang

Maksud: Berhutang lagi untuk membayar hutang

berkongsi