menggadai terdorong ke pajak, sehari sebulan juga

Maksud: Sesuatu perbuatan yang terlanjur walaupun kecil akibatnya sama seperti yang besar juga

berkongsi