menggeli induk ayam

Maksud: Memberanikan seorang penakut

berkongsi