menggeriak bagai anak nangoi

Maksud: Orang yang beranak banyak tetapi malas mencari nafkah

berkongsi