menggetah bawang

Maksud: Perkataan yang menyakitkan hati orang

berkongsi